top of page

Klauzula informacyjna - RODO

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Pracownię Psychologiczną Nadia Niedbalska 

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna Nadia Niedbalska
NIP 8971688434
REGON 384068196Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 

 • realizować usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne

 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa;

 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.Przed realizacją usługi psychologicznej, psychoterapeutycznej będziemy kontaktować się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji, przypomnieć Ci o tej konsultacji czy poinformować o możliwości zmiany terminu.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

Dane osobowe będę przetwarzane przez okres regulowany rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku, przepisami prawa.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych:

 • psychologom, psychoterapeutom świadczącym Twoje usługi psychologiczne

 • świadczącym usługi finansowe (księgowość), gdy wyrażasz potrzebę wystawienia rachunku imiennego,

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przenoszenia Twoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Źródła danych

 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę telefonicznie lub poprzez sms,

 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę mailowo

7. Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Pracownia Psychologiczna Nadia Niedbalska nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe, odrębne ustalenia w tym zakresie z Państwem. Informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: nadia.niedbalska@gmail.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

bottom of page